- Khi một người dân, một doanh nghiệp tới ngân hàng vay và trả lãi gốc + lãi suất, với thời hạn vay 2-5 năm nhưng vào đúng thời gian trả lãi hay hết hợp đồng vay, người dân và doanh nghiệp ko có tiền trả, hay họ không  muốn trả và vay thêm khoản vay mới. 

- Nhóm người thực hiện đáo hạn những khoản vay ngân hàng là sân sau của những người làm chức cao trong ngân hàng.

- Quy trình đáo hạn một khoản vay:

1. Người dân, doanh nghiệp, đi vay bên ngoài hay vay của nhóm đáo hạn ngân hàng với lãi suất 10-15 ngày là 3% trong khi Ngân hàng thì 0.8%. 

2. Người dân và doanh nghiệp sau khi vay được tiền thì thanh toán khoản nợ cũ cho ngân hàng và ngân hàng trả lại tài sản đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp. 

3. Người dân và doanh nghiệp lấy tài sản đảm bảo đi vay ngân hàng với hợp đồng mới, sau khi hồ sơ được duyệt thì ngân hàng chuyển tiền cho người vay và người vay rút tiền trả lại cho người vay bên ngoài hay nhóm vay đáo hạn. 

- Năm 2016-2019 nhóm đáo hạn ngân hàng hoạt động nhiều vì lúc đó tài sản đảm bảo tăng, doanh nghiệp và người dân có dư tiền chấp nhận trả lãi cao nhưng 2021-2024 hoạt động đáo hạn ngân hàng thu hẹp lại vì tài sản bđs giảm tài sản thế Chấp giảm  không ai mua. 

Tiền của người dân, doanh nghiệp thiếu hụt và lãi suất rất cao nên khi đáo hạ khoản vay cũ thành khoản vay mới giảm 30-40%. 

Do đó mà năm 2022-2024 hoạt động đáo hạn ngân hàng giảm nhiều


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.