Có thể hiểu là người sẽ giúp đỡ bạn thăng tiến trong tương lai, quý nhân không tự đến mà chính bạn phải đi chiêu mộ bằng ý chí của bạn.

Có rất nhiều bạn đi tìm, tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy được quý nhân, để rồi phẫn nộ với xã hội như cái cách dân gian thường nói "chưa gặp thời, chưa tới thời". Xa đâu tâm chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt "quý nhân" của cuộc đời bạn không ai khác chính là bạn.

Nước sâu thì chảy chậm - vì vậy việc cần làm là đừng vội vàng mà hãy chầm chậm tích luỹ tri thức, tri thức của bạn càng sâu càng rộng thì bạn càng thấy được con đường tương lai rõ hơn !


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.