Phương trình này là cách hiểu nền kinh tế đơn giản nhất : 

Hàng hoá x giá hàng hoá = tổng lượng tiền lưu thông trong thị trường!

Phương trình này phải luôn cân bằng. 

Ở Việt Nam thì đơn vị tính vế phải sẽ là VNĐ. Ở Mỹ là USD

Lạm phát tức là vế phải tăng lên cao so với vế trái. 

Để phương trình cân bằng, ta phải:

1. Xử lý vế trái:

- Tăng lượng hàng hoá lên : 

Bằng cách xả hàng hoá dự trữ trong kho ra. Muốn vậy trước đó phải dự trữ sẵn, lúc thiếu thì tung ra. 

Hoặc nếu có dự trữ sẵn usd thì lấy usd mua hàng về nhiều lên. 

Ví dụ :

Mua xăng chẳng hạn

- Tăng giá hàng hoá lên.  Thì đương nhiên phải tăng giá xăng lên.

2. Xử lý vế phải:

- Tăng lãi suất, hút tiền về.

- Hạn chế và kiểm soát TÍN DỤNG mức cao nhất, tức là không có cho mấy ngân hàng thương mại tạo ra nhiều tiền máy tính nữa. 

Tín dụng nhiều nhất là tín dụng bất động sản đó . 

(Hiểu vì sao giá bds giờ đang điêu đứng rồi đó)

Hiểu rồi chứ?

Viết sơ sơ thế thôi là anh chị em có thể hiểu hết chính sách điều hành kinh tế rồi.  Đơn giản đi vào bản chất là được rồi.


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.