Admin thấy D Tony nói, đại ý là "Trừ khi sinh ra không may bị khiếm khuyết, đó là số khổ không nói. Người bình thường, số phận là do nhận thức của họ quyết định cả. Muốn thay đổi số phận cũng dễ, cứ lấy cái gốc mà thay, đó là suy nghĩ.

Tích cực, lạc quan, win-win, nhân ái, cho đi, hào sảng, vui vẻ, không chỉ trích phê bình đánh giá người khác, tự tìm niềm vui cho mình, âm thầm lặng lẽ học và làm, không nhòm ngó so sánh với người khác mà chỉ so với mình ngày hôm qua; nghĩ cho người khác, giúp đỡ người khác dù không quen biết; biết ơn người đã giúp đỡ mình, chỉ dạy mình...dù không còn gặp nhau nữa. 

Người nào mà hẹp mình nhưng rộng người, tức với bản thân mình thì nghiêm khắc nhưng với người thì bao dung, rộng lượng, bao dung tha thứ, thì người đó chắc chắn sẽ có số phận may mắn". 

Với suy nghĩ tiến bộ, văn minh như vậy, bỗng dưng số phận sẽ khác đi. Theo sơ đồ dưới đây. 

Bạn cứ thử mà xem.


https://www.facebook.com/TonyBuoiSang/


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.