Bạn cứ lòng vòng rồi lại quay về điểm xuất phát. 

Não bạn sẽ trung thành với những việc vặt vãnh và các trò giải trí trống rỗng nhảm nhí.

Trong cuộc sống hay trên thị trường nếu bạn không có kỷ luật tự thân thì cuộc sống và thị trường sẽ làm việc đó thay bạn theo cách của nó. 

Tướng Norm Schawarzkopf - chỉ huy chiến dịch BÃO TÁP SA MẠC nhắn nhủ: Trong sự khốc liệt của chiến trường, trong khói lửa chiến tranh, vô số tình huống áp lực cao, những người THIẾU kỷ luật sẽ CHẾT trước. Trong thị trường tài chính hay kinh doanh cũng vậy. 

Kỷ luật cho bạn:

Làm chủ được mọi quyết định. Không FOMO. 

Sắp xếp theo thứ tự các công việc ưu tiên. 

Giảm cảm giác tội lỗi.

Mục tiêu và tiêu chuẩn của bạn được nâng cao theo thời gian. 

Bạn có thể vượt qua những thử thách lớn hơn để thành công hơn. 

Và để có kỷ luật dài hạn bạn cần bao quanh mình bởi những con người kỷ luật. Một môi trường tôn trọng tính kỷ luật


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.