1. Muốn giàu tài sản thì phải có kiến thức chính trị - kinh tế - thị trường, phải làm phước tu đức.

2. Muốn có sức khỏe và tuổi thọ thì phải sống tốt, môi trường tốt, làm chủ chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, làm chủ cảm xúc.

3. Muốn có được thuận duyên thì phải giúp đỡ người không dấu diếm, không keo kiệt, không bủn xin.

4. Muốn có sự hiểu biết thì phải gieo nhân về tri thức, học Đạo, học về khoa học, muốn quả nào thì phải gieo đúng chánh nhân đó và hỗ trợ nó bằng các thuận duyên.


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.