Đầu tư bất động sản hình dung như này :

Ai có nợ vay nhiều, thì phải bán tháo. 

Vì bất động sản giảm và đóng băng ít nhất 2 năm. 

Khi phục hồi lại thì nó cũng không về đỉnh cũ ngay. 

Kinh nghiệm cho thấy bất động sản mà đu đỉnh thì đu ít nhất 5 năm mới về bờ nếu đó là bất động sản tốt. 

Còn hàng rác thì 10 năm cũng không về bờ, như vụ thành phố mới Bình Dương ngày xưa vậy.

Mọi người không có nợ vay và đó là bất động sản tốt, thì cứ bình thường thoải mái, đi làm, tích luỹ, phòng thủ…sống sót qua giai đoạn lạm phát. 

Miếng đất có giảm giá mấy thì nó vẫn là miếng đất, chả mất đi đâu cả. 

Hiểu chứ ?


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.