Sáng nay, đọc gì?

Thực ra những quy tắc này không mới. Ai cũng có thể hiểu được. Ai cũng có thể nói được. Nhưng không mấy ai làm được. 

Lý do? Do tầm vóc về đầu óc của mỗi người. Họ hiểu và nói được, nhưng tầm nhìn nhỏ nên chỉ thấy lợi ích trước mắt, thấy có lợi cho bản thân ngay lập tức thì lựa chọn chứ không đầu tư cho lâu dài về sau. 

Nhóm người hiểu và làm được, đều trở thành người giàu có bền vững và người đời tôn trọng. 

Nếu bạn hiểu và làm theo được, có thể hiện tại chưa có gì, nhưng bạn đang gieo hạt lành và cây giống tốt, sau này ắt hẳn sẽ thu được trái ngọt.

Làm người phải thành thực, trung thực, khôn ngoan nhất của mọi khôn ngoan là nói trung thực, chính trực. Người bảo lãnh tốt nhất cho mình là chính mình. Thành tín là vốn để lập nghiệp. Chỉ có thể lừa phỉnh được người một lúc, không thể lừa được người cả đời. Bỏ ý nghĩ đó đi, nó chỉ làm mình không làm ăn được. Đừng bao giờ đánh mất uy tín, danh dự của mình. Người bậc cao của khôn ngoan sẽ luôn phải giữ chữ tín, tức lòng tin của người khác. Thật thà chính là lời quảng cáo tốt nhất.Những kẻ lừa phỉnh người, sau cùng rồi cũng sẽ bị người lừa phỉnh. Mình tưởng là giỏi nhưng sẽ có kẻ cao cơ hơn. Ông trời luôn nhìn thấy và sẽ bắt phải bị lừa lại. 

Phải hợp tác với người khác để mở rộng, nếu không có ngày sẽ bị nuốt bởi đối thủ lớn. Làm một mình không thể làm lâu dài được, chắc chắn. Đi một mình không thể đi xa được. Làm người phải phóng khoáng, độ lượng. Hợp tác phải trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Mình hy sinh 1 chút lợi ích cho người khác, miễn vẫn có lợi là làm chứ đừng đòi công bằng hoặc phải hơn. Làm gì có sự công bằng tuyệt đối? 

Đầu óc của 1 người là thứ đáng tiền nhất. Đột phá bằng những thứ mới mẻ và kỳ lạ. Những thứ đang hot hiện giờ cũng có thể trở nên nguội lạnh tức thì. Những cái đang giúp ta làm ra tiền cũng sẽ kết thúc vào một lúc nào đó. Làm người phải có quan niệm mới, cởi mở đầu óc và chấp nhận cái mới.


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.