Như đã nói ở bài trước, một doanh nghiệp muốn xuất khẩu nông sản đi nước ngoài phải tổ chức sản xuất, các giấy chứng nhận, công tác marketing và tìm kiếm đối tác quốc tế. Cái đầu tiên chúng ta phải làm là xây dựng website. Các bạn tham khảo một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trung bình của Trung Quốc. Doanh nghiệp này cũng chỉ có 200 công nhân, nhưng xuất khẩu khắp nơi trên thế giới. Các bạn xem và trả lời các câu hỏi sau

1. Website này được lập với những ngôn ngữ nào, vì sao?

2. Có bao nhiêu trang trong website này?

3. Có những giấy chứng nhận, các chứng chỉ gì để có thể xuất khẩu?

4. Các thông tin gì của trang web này khiến người mua yên tâm, thích thú khi giao dịch?

http://www.kjfood.net/https://www.facebook.com/TonyBuoiSang/


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.