GIÁO TRÌNH 100 BÀI NÂNG CAO HIỆU SUẤT LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SINGAPORE (dành riêng cho các bạn trong CLB con dượng)

BÀI 1: KỸ NĂNG XỬ LÝ ĐA NHIỆM 

Các bạn trong CLB con dượng phải dịch bài này. Các bạn phải  hiểu trước khi đọc bài của Tony. Có như vậy, các bạn mới thật sự động não, mới biết làm. Vì rất nhiều bạn trẻ dù đọc TnBS làu làu mọi bài viết, nhưng khi bắt tay vô làm thì vẫn phạm phải các lỗi đã chỉ rõ. Nguyên nhân là các bạn chỉ đọc có 1 chiều chứ không tự tìm hiểu. Ví dụ về viết email, dù đã hướng dẫn rồi, nhưng phần lớn các bạn viết email mắc lỗi như vẫn không gửi ai, không bảo phải mở file đính kèm, không ký tên cuối email. Tony tuyển 10 bạn tình nguyện vào làm thực tập sinh và hết 9 bạn mắc các lỗi đã được hướng dẫn. Như vậy, việc đọc 1 chiều không thật sự có tác dụng. Nên các bài này, các bạn sẽ phải tự tìm hiểu trước rồi mới thấm được. Mời các bạn cùng dịch bài này và bạn nào thông minh tự rút ra cho mình, bạn có thể tự sang Singapore làm việc.

------------------------------------------

Multi-tasking is a must-have skill

 1.    What is multitasking? The term “multitasking” comes from “computer multitasking”. This refers to a computer’s ability to perform several tasks at the same time. Human multitasking, therefore, is a human’s ability to perform multiple tasks at the same time. We often multitask without even realizing: watching TV while checking texts, listening to music while working, walking while talking to someone.

2.    Many entrepreneurs believe that multitasking is the best way to increase their productivity. 

3.    Who can do multitasking? We should instruct our kids to have skills to process data at the same time without encountering any mental conflicts. 

4.    In any enterprises, the multi-taskers are strongly welcomed, because their ability to finish many tasks instead of hiring many people. They should be intelligent enough to set priority for every task. They always have a note book/a pen on the table, and take note for everything, or they can have an incredible memory. Then they will do one by one, top urgent first, then urgent, then others…If you don’t have an incredible memory, a to-do list, a note book must be always available in front of you.

5.     Contrary to multitasking is mono-tasking. And a mono-tasker only do and finish one thing before switching into the next task. Why?

-Their brains is not built for multi-tasking

- Inability to prioritize.

- Distraction

------------------------------------

Các bạn đọc thêm bài Cách Dùng Thời Gian trong cuốn Cà Phê cùng Tony để nắm thật tốt kỹ năng này nhé.


https://www.facebook.com/TonyBuoiSang/


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.