Sáng nay mình học chữ Honest nhé. Đọc là ó nịt s ( sờ nhẹ). 

Nghĩa là trung thực, lương thiện. Mr Kevin is an honest guy, anh Kevin là 1 người trung thực. Vì chữ H ở đầu là câm, nên mình đọc Ó chứ không Hó. Nên phải dùng an để trước thay vì a. An honest friend 

Danh từ là honesty, đọc là ó nịt ty. Tức sự trung thực. 

Ông Warren Buffett ( Quó rinh búp phày), nhà đầu tư tài chính tài ba nhất thế giới, nói câu này. Sự trung thực là 1 món quà vô giá ( a very expensive gift, đọc là ẹt pen si v gíp). Đừng mong điều này ( dont expect it, đọc là đân ẹt péc ) từ mấy đứa rẻ tiền (cheap people). Tức mấy đứa hay nói dối là hạng người rẻ tiền, không đáng chơi. Chơi rồi rẻ tiền giống nó sao được. Tuyệt đối không hợp tác làm ăn hay vay mượn tiền bạc với người không trung thực, vì họ sắp đặt giá trị của họ rất thấp, ngay khi chỉ vài ba triệu họ đã bán mình, sự trung thực không có nên lòng tin cũng không có. Mà không có lòng tin thì sao làm chung được?

Nhân cách con người rất kỳ lạ. Bạn muốn vô giá hay rẻ tiền, đều được.


https://www.facebook.com/TonyBuoiSang/


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.